Yabancı dil eğitiminde en önemli unsurlardan biride çocukluk döneminde alınan eğitimdir. Ne kadar erken başlanırsa o kadar hızlı ve başarılı olunmaktadır.

İngilizce, günümüzde hem eğitim hem de iş hayatında olmazsa olmaz niteliklerden biridir. Gerek yurtdışı eğitimlerde gerekse iş hayatında kariyer basamaklarını hızla çıkma açısından İngilizce’yi doğru ve akıcı kullanmak oldukça önemlidir. Sizde çocuğunuz geleceği için olumlu bir adım atarak düzgün bir İngilizce eğitimi alması için Malatya Dil Okulu İngilizce İlköğretim ve Lise gruplarımıza kayıt yaptırın.

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCESİ

 

İlköğretim çağında ki öğrenciler için İngilizce eğitimi veren kurumumuz, deneyimli eğitimcilerimiz, uluslar arası kabul görmüş eğitim kitapları, interaktif materyaller ve yabancı eğitmenlerimiz ile oldukça başarılı eğitimler veriyoruz.

İlköğretim çağındaki öğrencilerin ileri yaş gruplarına göre zihinleri İngilizce öğrenmek için çok açıktır. Daha hızlı kavrayarak, etkin bir şekilde İngilizceyi konuşmaya, anlamaya ve okumaya başlamaktadırlar. Tabi ki bu için doğru bir eğitim alınması gerekir. Biz Malatya Dil Okulu olarak İngilizce başta olmak üzere tüm yabancı diller konusunda iddialıyız.

Öncelikle temel İngilizce dilbilgisi kuralları, kelime ve doğru telaffuz etme bilgileri öğrencilerimize verilmektedir. Eğitimlerimiz öğrencilerimizin okul müfredatlarına uygun şekilde ilerlemektedir. Her konunun sonunda sına uygulanmakta ve öğrencilerin eksik kaldıkları konular tespit edilmekte ve birebir eğitimlerle bu eksiklikler giderilmektedir. Okuma, yazma, anlama çalışmaları yanı sıra yabancı eğitmenlerimiz ile konuşma pratikleri yapılmaktadır. Öğrencilerimiz böylelikle İngilizceyi doğru telaffuz ederek hızlı ve etkin bir şekilde konuşmaya başlamaktadırlar.

İlköğretim öncesi İngilizce eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz için ayrıca gruplarımız bulunmaktadır. Bu gruplarda öğrencilerimiz okuma ve yazma öğrendikleri için artık daha hızlı İngilizceye hakim olmaktadırlar.

Temelleri Anasınıfı ve İlköğretim İngilizcesi ile atılan, ortaokul ve lise dönemi ile devam eden bir süreç ile oldukça iyi bir düzeyde İngilizce öğrenilmesi Malatya Dil Okulu ile mümkün olmaktadır.

 LİSE İNGİLİZCESİ

Lise öğrencilerine İngilizce eğitimlerimizde öncelikle seviye tespit sınavı uygulanmakta ve öğrencinin seviyesi tespit edilmektedir. Öğrencilerimiz, İngilizce bilgi ve becerilerine uygun gruplara alınmaktadır.

Sınıflarımız maksimum 12 kişidir. Eğitimlerimizi Türk İngilizce eğitmenleri yanı sıra Yabancı eğitimcilerle veriyoruz. Dünyaca okutulan eğitim kitapları, film ve müzikler, interaktif materyaller kullanarak ezbere eğitim değil, öğrencilerin severek katılacakları aktif ve etkin eğitimler vermekteyiz. Kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce sertifikası veriyoruz.